Page 1 of 1

Continuing (pokračovanie)

Posted: 17 Aug 2020 18:50
by MilanLoduha
Dobrý deň ako milovník hry hunting unlimited či už 2008 alebo 2010 sa Vás chcem opýtať či bude nejaký comeback alebo pokračovanie :D ?
Hello as a lover of the game hunting unlimited whether 2008 or 2010 I want to ask you if there will be any comeback or sequel :D ?